Op locatie Zonhove wordt de nachtzorg ingevuld door een team van verpleegkundigen.

Zij nemen de nachtzorg op zich voor alle cliënten op deze locatie (175 cliënten).

Per nacht zijn 2 verpleegkundigen aanwezig.

Om 22.30 ontvangen zij een mondelinge overdracht van medewerkers van alle woningen.

Binnen het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) kan ieder team aandacht vragen voor bijzonderheden gedurende de nacht welke door nachtdienstteam direct inzichtelijk is.

De nachtdienst loopt tot 07.00 uur. Dan worden zij weer afgelost door de medewerkers van de diverse woningen.

Naast deze verpleegkundigen is er een slaapwacht in Son (locatie Heriklaan) die oproepbaar is.

 

Voor calamiteiten kunnen de nachtdienst medewerkers een beroep doen op:

  • Bereikbaarheidsdienst SWZ (ingevuld door een clustermanager)
  • Beveiligingsbedrijf (waar SWZ een contract mee heeft, bezoekt 2x per nacht de locatie)
  • Buurtbewoners in naastgelegen straat. (hebben een mobiele telefoon van SWZ voor calamiteiten)
  • Belkring ( system waarmee zij door één druk op knop medewerkers van Zonhove die dichtbij wonen kunnen oproepen direct naar de locatie te komen).
  • Centralist van communicatiecentrale van Lunetzorg

 

Alle kamers van Zonhove zijn voorzien van beluisteringapparatuur welke in contact staat met de communicatiecentrale. Hier worden alle binnenkomende geluiden of oproepen beoordeeld. Hij/zij neemt daar waar nodig contact op met de verpleegkundige op Zonhove. Deze gaat (indien nodig per fiets) naar betreffende locatie en verleend de benodigde zorg / hulp. De twee verpleegkundige op Zonhove staan per portofoon in contact met elkaar. Zij kunnen elkaars hulp inroepen of om versterking vragen.

De verpleegkundige zijn gemiddeld binnen 5 minuten na melding vanuit centralist bij betreffende cliënt.

 

Met iedere cliënt (of diens vertegenwoordiger) wordt voor aanvang van zorg afgestemd welke vorm van nachtbewaking hij/zij wenst.

Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • Continu beluistering (in te stellen op gevoeligheid)
  • Een oproep knop, polsband met knop, trekkoord.
  • Directe koppeling van epicare matras.
  • Directe koppeling van saturatie meter.
  • Een combinatie van hierboven genoemde systemen is mogelijk.

 

Afspraken over wijze waarop nachtzorg plaatsvindt worden vastgelegd in het cliëntdossier. Centralist van Lunetzorg heeft bij een oproep van een cliënt direct alle gegevens bij de hand.

 

Son juni 2015.