Je kind heeft een beperking en woont thuis, al dan niet met ambulante begeleiding. Het gaat goed, ook al is het niet altijd gemakkelijk. Plotseling gebeurt er iets waardoor thuis zijn (tijdelijk) niet meer lukt. Wat nu? SWZ biedt hiervoor een oplossing in de vorm van crisisverblijf. Een geruststellende gedachte.

Wat is een crisissituatie?
Een acute crisis kan verschillende oorzaken hebben. Een ouder belandt bijvoorbeeld plotseling in het ziekenhuis. Of een ander kind in het gezin vraagt opeens zoveel aandacht dat dit alle tijd opslokt. Op zo’n moment is het (tijdelijk) niet mogelijk een kind of jongere thuis verantwoorde zorg te geven, zelfs niet via ambulante begeleiding. Wat ook kan gebeuren, is dat een kind zulk moeilijk gedrag vertoont dat ouders het op een bepaald moment niet meer aankunnen. Samen oplossingen zoeken Crisisverblijf betekent prettige huisvesting met deskundige begeleiding en verzorging op maat.

Het tijdelijk verblijf kan zes weken duren, eventueel eenmalig verlengd met nogmaals zes weken. In die periode zoeken we samen met ouders en kind naar een passend vervolg. Dit kunnen gesprekken zijn, huisbezoeken, logeren of een woonvorm. Ook de consulent van MEE is hierbij betrokken.

Een beschermde omgeving
Je zoon of dochter wordt tijdelijk opgevangen in Son en Breugel (locatie Zonhove). Dit is een ruim, beschermd en gastvrij terrein. Het is een veilige omgeving met tal van voorzieningen. Zorg, behandeling, ondersteuning en begeleiding zijn 7 x 24 uur beschikbaar. Alles is erop gericht het verblijf voor het kind zo optimaal mogelijk te laten verlopen, in een stimulerende woonomgeving.

In de woning op Zonhove heeft je kind een eigen slaapkamer. In de gemeenschappelijke huiskamer wordt gegeten en organiseren we regelmatig activiteiten. Daarnaast kan je zoon of dochter gebruikmaken van diverse voorzieningen op het terrein. Dit varieert van het overdekte zwembad tot het activiteitencentrum.