Woning voor kinderen

 

Brink 6-8 is een woning met 10 kinderen met een meervoudige beperking.

Het is de woning binnen Zonhove waar de jongste kinderen (m/v) wonen. De woning heeft naast de woonkamer een snoezelruimte en een speelruimte. De tuin is kindvriendelijk ingericht met verschillende speelmogelijkheden zoals trampoline, schommel en een zandbak.

 

Cliënttype

Op Brink 6-8 wonen kinderen met een meervoudig beperking. Voorbeelden van cliënten die op Brink 6-8 wonen zijn:

  • Kinderen die een laag ontwikkelingsniveau hebben. Deze kinderen kunnen niet praten. Aan de lichaamstaal en mimiek zie je hoe de kinderen zich voelen. Ze vinden lichamelijk contact en zintuiglijke prikkels fijn om te ervaren.
  • Kinderen met epilepsie.
  • Verschillende kinderen worden geobserveerd om medische zaken of gedrag in kaart te brengen.
  • Kinderen die een peuter/kleuter niveau hebben. Het is hierbij belangrijk om structuur in de dag te brengen en waarden en normen aan te leren.
  • Eén van de kinderen heeft het Angelman syndroom.

Ondersteuningsprofiel

Door een vast dagprogramma brengen we structuur in de dag en weten de kinderen waar ze aan toe zijn. De behoeftes van het kind zijn uitgangspunt voor het dagprogramma. Sommige kinderen zijn geheel afhankelijk van begeleiding bij de algemene dagelijkse verzorging (ADL). Er zijn ook kinderen die gestimuleerd worden zelfstandigheid te ontwikkelen. Denk hierbij aan mee helpen met aan/uit kleden en zindelijkheidstraining.

 

Waar staan we voor

Brink 6-8 staat voor goede kwaliteit van zorg. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden die de kinderen hebben. Het team probeert alles uit de kinderen te halen zodat ze de kans krijgen zich te ontwikkelen, ieder op zijn of haar eigen niveau. Ook vinden wij het belangrijk dat ze kind kunnen zijn. We streven ernaar op de woningen een huiselijk sfeer te creëren zoals in een thuissituatie.

 

De doelstelling

De vraag van de kinderen en zijn of haar mogelijkheden zijn hierbij leidend. SWZ doet dit op basis van gelijkwaardigheid met deskundige en betrokken medewerkers. We bieden de kinderen een veilige, voorspelbare woonomgeving waarbinnen de individuele zorg- en ondersteuningsvraag centraal staat. De zorg en ondersteuning richt zich op een optimale (verpleegkundige) zorg en op een optimale ontwikkeling en ontplooiing van ieder individu.

 

De activiteiten

De kinderen krijgen activiteiten aangeboden die passen bij de behoefte van het kind. Hierbij kun je denken aan denken aan: kleien, verven, muziek maken, verhaaltje lezen, masseren ed.

 

Wie werken er

De kwalitatieve formatie bestaat uit medewerkers met een verpleegkundige, verzorgende, sociaal pedagoogisch werk of helpende opleiding. Binnen deze teams is ook plaats voor een leerling verpleegkundige, verzorgende of SPW. Daarnaast zal er een zorgassistent dan wel een huishoudelijke medewerker aanwezig zijn. De kwantitatieve formatie van het team vindt plaats op basis van ZZP.