Woning voor cliënten met autisme en laag niveau

 

Brink 10-12 is woning waar momenteel cliënten wonen met een ernstig meervoudige beperking met een laag niveau, autisme en problemen met de prikkelverwerking. Hierdoor kan er sprake zijn van gedragsproblematiek. De leeftijd varieert van 15-45 jaar. De woning biedt plaats aan 10 cliënten.

Cliënttype

Cliënten met een laag niveau, autisme en problemen met de prikkelverwerking. Hierdoor kan er sprake zijn van gedragsproblematiek.

 

Ondersteuningsprofiel

Op Brink 10-12 staat kwaliteit van leven en bestaan centraal alsmede het waar mogelijk ontwikkelen van vaardigheden. Samen wordt er ook gezocht naar ontwikkelings-mogelijkheden. Dat kan variëren van het bieden van rust en regelmaat tot het actief werken aan doelstellingen ter ontwikkeling van de cliënt.

Structuur staat voorop en is een een-op-een benadering noodzakelijk. Goede omgevingsvoorwaarden zoals ruimte en een speciale inrichting zijn een must.

De woonkamer is zo rustig mogelijk ingedeeld. Iedere cliënt heeft een eigen plekje aan tafel en in de huiskamer. In de woonkamer staat een ballenbak waar alle cliënten gebruik van kunnen maken. Achter de woningen is een grote gezamenlijke tuin, die afgesloten kan worden, waarin een trampoline en een dubbele schommel staan. Ook is er een zandbak, zijn er fietswielen om aan te draaien en staan er tuinmeubelen zodat er met mooi weer volop genoten kan worden. Er is hier sprake met een zeer nauwe samenwerking met de gedragswetenschappelijke dienst.

Waar staan we voor We werken vanuit de visie van SWZ waarbij SWZ mensen met een beperking ondersteunt in alle fasen van hun leven om, zoveel mogelijk op eigen kracht mee te doen in de maatschappij. SWZ biedt hiervoor professionele ondersteuning, zorg en dienstverlening aan cliënten en hun sociale netwerk.

De doelstelling

De vraag van de cliënt en zijn mogelijkheden zijn hierbij leidend. SWZ doet dit op basis van gelijkwaardigheid met deskundige en betrokken medewerkers. We bieden de cliënten een veilige, voorspelbare woonomgeving waarbinnen de individuele zorg- en ondersteuningsvraag centraal staat. De zorg en ondersteuning richt zich op een optimale (verpleegkundige)zorg en op een optimale ontwikkeling en ontplooiing van ieder individu.

 

Wie werken er

De kwalitatieve formatie zal gezien de zorgvraag van deze cliënten bestaan uit medewerkers op diverse niveaus en met kennis en ervaring met autisme.