Brink 9-11 is een leefgroep van cliënten met een ernstige meervoudige beperking, waardoor zij speciale zorg nodig hebben. Overdag gaan de cliënten onder de 20 jaar naar de Emiliusschool. De cliënten boven de 20 jaar gaan naar het activiteitencentrum.

Brink 9 is een leefgroep van 4 jongens en een meisje in de leeftijd van 16 tot 23 jaar. Het zijn jongeren die allen veel duidelijkheid en structuur nodig hebben. De cliënten zijn volop bezig met het aanleren van vaardigheden op het gebied van zelfredzaamheid, sociale omgangsvormen, het zelfstandig en samen activiteiten ondernemen en andere zaken waar een jongere in zijn/haar ontwikkeling mee te maken krijgt

Brink 11 is een leefgroep van 5 jongeren van 23 jaar en ouder. Bij hen is het in stand houden van aangeleerde vaardigheden belangrijk, het uitbreiden van de sociale vaardigheden en het leren invullen van de vrije tijd.