Brink 1-3 is een leefgroep voor jongeren en jong volwassenen met een meervoudige beperking. Er wonen 10 cliënten (5 cliënten in een geschakeld huisje) die in leeftijd variëren van 20 tot 35 jaar. De cliënten bezoeken het dagactiviteitencentrum (AC Son) dat ook op het Zonhove terrein is gevestigd. In onze begeleiding (cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag) en verzorging van de cliënten gaan we uit van de individuele behoeften en mogelijkheden van de cliënt. We proberen een omgeving te creëren, waarbij de cliënt zich prettig, veilig en gewaardeerd voelt. Het agogische aspect, evenals het bieden van structuur en regelmaat spelen hierbij een belangrijke rol.