Zonhove werkt intensief samen met de ernaast gelegen Emiliusschool. Alle leerlingen, van 4 tot 20 jaar, hebben een meervoudige handicap. De school is een mix van Zonhove-cliënten en kinderen die thuis wonen. In nauw overleg met Behandelcentrum Zonhove streeft de school ernaar om de zelfstandigheid van kinderen zo groot mogelijk te maken. De nadruk ligt op ontplooien, eigenwaarde en lekker in je vel zitten.

De klassen tellen gemiddeld 7 leerlingen. Er is een afdeling voor leerlingen tot 12 jaar en een afdeling voor leerlingen van 12 tot 20 jaar. Leerkrachten stemmen veel af met de persoonlijk begeleiders van de kinderen die op Zonhove wonen. De Emiliusschool stelt geen ondergrens aan het niveau van het kind. Iedereen is welkom. Voor hele kwetsbare kinderen zijn er speciale belevingsgroepen. De school heeft een eigen zwembad.