Samenloop voor hoop

Op 4 en 5 juni 2016 wordt in Son en Breugel een SamenLoop voor Hoop georganiseerd. Wij gaan daaraan deelnemen met een SWZ Zonhove team.

Wat hebben we hiervoor nodig? -Enthousiaste deelnemers voor deze wandelestafette, meld jezelf aan bij elly.thuis@swzzorg.nl -Leuke ideeën en initiatieven om sponsorgeld te verzamelen. -Leuke ideeën voor het kraampje en een enthousiaste medewerking om dit kraampje te bezetten op 4 en 5 juni. -Goede ideeën om de cliënten hierin te betrekken. Achtergrondinformatie over de SamenLoop voor Hoop: Op verschillende plaatsen in Nederland organiseren vrijwilligers een SamenLoop voor Hoop. 24 uur lang maken teams op een parcours gezamenlijk een lange wandeling. Deze estafette staat symbool voor de voortdurende strijd tegen kanker. Daarmee halen ze geld op voor KWF Kankerbestrijding. Er wordt niet alleen gewandeld, de teams hebben ook kraampjes met (zelfgemaakte)spulletjes, hapjes en drankjes. Voor meer informatie kijk op: http://samenloopvoorhoop.nl/sonenbreugel

De eerste actie voor sponsorgeld heeft al plaatsgevonden tijdens de kerstviering op Zonhove. De collecte stond in het teken van de samenloop voor hoop. De opbrengst was boven verwachting: bijna 160 euro! Een goed begin van hopelijk een mooi bedrag voor KWF namens SWZ Zonhove