Drie jaar geleden is Alphega-apotheek Artois gestart met de verstrekking van o.a. medicijnen en (verband)middelen binnen de locatie Zonhove van SWZ. Hieruit is een plezierige en constructieve samenwerking ontstaan die mede aan de basis staat van kwalitatief goede farmaceutische zorg, waarbij er ook aandacht is voor de beheersing van de hiermee gepaard gaande kosten. De samenwerking is beide partijen dermate goed bevallen dat de samenwerking de komende jaren voortgezet wordt. Hieronder ziet u Rob Krol, manager behandelcentrum SWZ,  en Brigitte van Tuijl, Alphega-apotheek Artois, de samenwerking bekrachtigen.

Foto ondertekening_SWZ_Apotheek