Buurtvereniging Gehurterbij bakte 31 december 2013 oliebollen voor het goede doel in de door Leon Spierings (lid van Gehurterbij) belangeloos beschikbaar gestelde mobiele keuken. De activiteit vond plaats op het terrein van Zonhove. De opbrengst van de ca. 900 verkocht oliebollen, zo’n € 350,- ging naar de recreatiepot Zonhove. De buurtvereniging heeft met deze activiteit opnieuw invulling gegeven aan de participatiegedachte welke een belangrijke leidraad vormt voor haar activiteiten.