Op 17 september vindt de bijeenkomst ‘Nachtzorg in het daglicht’ plaats.

De helft tot 2/3 deel van de ouderen en van de mensen met een verstandelijke beperking, heeft slaapproblemen. Daar kunnen we iets aan doen! Van slecht slapen raakt een mens ontregeld.

We kunnen bijdragen aan beter slapen. Wat moeten we dan doen en laten? Overdag? ‘s nachts? Daarover gaat deze bijeenkomst ‘Nachtzorg in het daglicht’.
We nodigen u van harte uit om deel te nemen. Deze bijeenkomst is een initiatief van diverse zorgorganisaties in de Peelregio.

SWZ verzorgt een workshop over het Vivago-zorghorloge.

Meer informatie vindt u op de website: www.nachtzorginhetdaglicht.nl