Leven met een (ernstig) meervoudige beperking kan veel emoties en vragen oproepen. Ervaringen van verlies en verlangen, vragen over leven en dood. Zonhove heeft een geestelijk verzorger in huis die cliënten de mogelijkheid geeft om iets met hun gevoelens te doen. Door te praten, via gebaren, rituelen of met hulpmiddelen zoals ‘troostkaartjes’. Soms is een blik al voldoende. Cliënten zoeken samen met de geeste­lijk verzorger naar een passende manier om emoties en wensen vorm te geven. Wat wil je graag? Kunnen we daar, ondanks alle beperkingen, iets voor bedenken? Welke ondersteuning heb je daarbij nodig? De geestelijk verzorger is makkelijk aanspreekbaar en heeft alle tijd en ruimte, ook voor familieleden.