De meeste cliënten die op Zonhove wonen, zitten in een rolstoel. Vaak maken ze ook gebruik van andere hulpmiddelen. Wij vinden het belangrijk dat technische en praktische problemen snel opgelost worden. Daarom heeft een gespecialiseerd bedrijf een werkplaats op de locatie Zonhove. Hier is dagelijks een monteur aanwezig. Reparaties en aanpassingen worden zo snel mogelijk opgepakt, en zoveel mogelijk in samenspraak met de cliënt. De monteur regelt ook het ophalen en terugbrengen van de hulpmiddelen.