Via sport en beweging kun je motorische en sociale vaar­digheden verbeteren. En natuurlijk heeft het een positieve invloed op de gezondheid. Zonhove vindt het belangrijk hierop in te spelen. Daarom is er een bewegingsprogramma opgezet waarbij de hele organisatie betrokken is. Afhankelijk van de mogelijkheden van de individuele cliënt kijken we hoe je beweging kunt stimuleren in de woon- en werkomgeving.

Ook bestaat de mogelijkheid om onder begeleiding te sporten of bewegen in de aangepaste fitnessruimte. Zwemmen kan in het bad van de Emiliusschool. Ook bij welzijns- en recreatieve activiteiten is er extra aandacht voor beweging.