Op dit moment is er op maandag een huisarts aanwezig. De andere dagen wordt deze zorg ingevuld door Novicare. Dat doen ze met verpleegkundige specialist(en) en een AVG arts. Deze zijn verschillende dagdelen aanwezig. In nood- en spoedgevallen kunnen we altijd terugvallen op een dienstdoende (huis)arts.