Zonhove biedt mensen met een (ernstig) meervoudige beperking de best mogelijke ondersteuning. De cliënt écht kennen staat hierbij centraal. Wie ben je, wat kun je, wat wil je, waar heb je hulp bij nodig, waar word je blij van, wat maakt je verdrietig? Zorg loopt als een rode draad door alles heen. Met het Persoonlijk Plan van de cliënt als vertrekpunt.

Zorg en aandacht
Goede ondersteuning vraagt om aandacht, communi­catie en afstemming. Bij Zonhove vinden we dit erg belangrijk. Onze deskundige medewerkers hebben veel ervaring. Ze herkennen signalen, pakken ze actief op en delen ze met collega’s. Op de locatie is altijd 24-uurs zorg aanwezig. In een woning is de dagelijkse (medische) zorg en begeleiding in handen van een vast team. Hierin zitten helpenden, begeleiders, persoonlijk begeleiders en zorgassistenten. Zij ondersteunen en stimuleren de cliënten, zijn altijd aanspreekbaar en zorgen voor een huiselijke sfeer.

Elke cliënt heeft veel contact met zijn persoonlijk begeleider, die ook voor familieleden het vertrouwde aanspreekpunt is. Een aantal woningen vormt samen een cluster. De verantwoordelijke clustermanager zorgt voor een goede aansturing en organisatie.

We doen het samen
Wat we doen, doen we samen. Samen met de cliënt, met ouders en betrokken familieleden, en ook met vrijwilligers. We gaan uit van de eigen kracht van de cliënt. Daarom kijken we eerst naar wat iemand zelf kan. Daarna bespreken we de rol van het netwerk. Waar helpen ouders bij, wat doen andere familieleden of vrijwilligers? Zo nodig ondersteunen we bij het uitbreiden en versterken van het netwerk.