Cliëntenparticipatie vinden we van groot belang. Daarom is het Regioberaad Zonhove een belangrijke gesprekspartner. Gemiddeld 6 keer per jaar overleggen we met elkaar. In het Regioberaad zitten wettelijk vertegenwoordigers van cliënten, vooral ouders. Zij organiseren jaarlijks een themabijeenkomst/jaarvergadering voor alle cliënten en hun vertegenwoordigers. Bijvoorbeeld over hulpmiddelen, bewindvoering/mentorschap of belastingen. De Secretaris van het Regioberaad is Chris Dijkmans-Denissen. Zij is voor vragen te benaderen via chrisdijkmans@hotmail.com.

Ook op andere manieren zorgt Zonhove voor afstemming met cliënten/of hun vertegenwoordigers:

  • woon- of activiteitenberaad
  • ouderavonden per woongroep
  • halfjaarlijks overleg woning met clustermanager
  • afvaardiging Regioberaad in Cliëntenraad SWZ
  • jaarlijks individueel contact rondom Persoonlijk plan

Klik hier voor een overzicht van de medezeggenschap bij SWZ.

Klik hier voor het jaarverslag
Jaarverslag 2013

Ledenlijst:

Mevrouw Chris Dijkmans,  Buitenbrink 1-3
Mevrouw Janneke Martens, Brink 1-3
De heer Jan Gijsbers, Brink 17-18
Mevrouw Katja van der Heijden, Emiliusschool
De heer Peter van de Lisdonk, Brink 9-11
Mevrouw Cristel Meulendijk, Buitenbrink 5
Mevrouw Hanny Simonis, Brink 17-18
Mevrouw Tini Vingerhoets, Buitenbrink 2-4
Mevrouw Lianne Vulders, Brink 2-4
Mevrouw Jeanne Raaphorst, Buitenbrink 2-4
De Heer Gerard Mienis, Brink 20-22
Mevrouw Gemmy Aarts, Brink 10-12
Mevrouw Anestaas van Gennip, Brink 6-8