Zonder vrijwilligers zouden veel activiteiten niet mogelijk zijn. Gelukkig zetten een heleboel mensen zich belangeloos in voor Zonhove. Ze helpen bij de voorbereiding, ruimen alles weer op, verzorgen hapjes en drankjes en werven sponsors. Ook de Stichting Welzijn Zonhove, gerund door vrijwilligers, spant zich in voor het welzijn van de cliënten. Zij organiseert onder meer sponsoracties om zaken voor elkaar te krijgen waar Zonhove geen budget voor heeft. De stichting heeft onder meer grote parasols geregeld en ervoor gezorgd dat op het terrein jaarlijks een fraaie kerstboom staat.

Vrijwilligers zijn ook betrokken bij de verschillende clubs en vakantieprogramma’s. Die omvatten onder meer huifbedrijden en uitstapjes. Ook bij de jaarlijkse evenementen zoals BikeTrikeDag, Halloweentocht en  Kerstplein en leveren vrijwilligers hand- en spandiensten. Deze evenementen trekken veel belangstellenden naar Zonhove.