Volg de link voor een korte impressie van de Educatieve Doedag voor vrijwilligers op 25 april jl.

http://www.youtube.com/watch?v=2oAdngyZhAs