Mevrouw Strik uit Son heeft kleding gemaakt voor de kerstviering van Zonhove. Een blauwe mantel voor Maria en een bruin kleed voor Jozef. Ook het kerstkindje is door haar aangekleed en verzorgd.

De kerstviering is op 24 december om 19.00 uur. Aan deze viering werken vrijwilligers en cliënten van Zonhove mee.  Thema van de viering is: Op weg naar de stal. Met de muziek van Muzem en mooie verhalen over kerst gaan we samen op pad. Aan het slot van de viering gaan we naar de grote kerststal op het Zonhoveterrein. Dan leggen we het kindje in de kribbe en luiden de klok.

Van harte welkom allemaal.