Al meer dan 20 jaar biedt SWZ vroegbegeleiding aan kindjes tussen 0 en ongeveer 6 jaar. De naam van deze ondersteuning is in de loop der tijd veranderd. Daarom is Okido nog niet bij iedereen een bekende of vertrouwde naam. Begeleider Lonneke van den Tillaart stelt Okido graag aan je voor ….

Elke dag komen er gemiddeld 6 kinderen bij Okido voor vroegbehandeling. Twee begeleiders vangen deze kinderen op en zorgen dat ze in groepsverband en individueel behandeld worden. Elk kind heeft daarbij natuurlijk zijn eigen Persoonlijk Plan. Soms hebben de kinderen al een diagnose, maar vaak ook niet. We werken samen met onder andere een revalidatiearts, gedragsdeskundige, logopedist, fysiotherapeut en ergotherapeut  om zo de beste behandeling te vinden voor deze jonge kinderen. Onze begeleiders zijn allemaal verpleegkundigen en mogen dus verpleegtechnische handelingen verrichten.

Alles op één plek
Groot voordeel van Okido is dat we alle zorg en behandeling op één plek kunnen geven. Het kind staat centraal en we organiseren alle zorg en hulp daar om heen. Zo’n centrale plek is ook prettig voor ouders. Zij hoeven niet naar verschillende plekken voor diagnose, behandeling en therapie. Dat scheelt veel tijd en energie. Het grootste voordeel van Okido is dat het hele team een kind goed leert kennen. Daardoor kunnen we onze behandeling aanpassen aan de behoefte van het kind. Bij Okido staat het (spelenderwijs) stimuleren van de ontwikkeling centraal. Soms gebeurt dat met kleine stapjes, maar omdat we een kind heel goed kennen zien we die stapjes heel duidelijk.

Goede overgang
Vanaf ongeveer 6 jaar stromen de kinderen door naar school. Vaak is dat de Emiliusschool, waarmee we heel nauw samenwerken. We zitten in hetzelfde gebouw en maken gebruik van hun computerlokaal, zwembad, snoezelruimtes en gymzaal. Dat zijn voor onze kindjes vertrouwde plekken, waardoor de overgang naar school soepeler gaat. Bij Okido vinden we het belangrijk dat ook de dagelijkse overgang naar huis soepel verloopt. Daarom onderhouden we veel contact met ouders, onder meer via het ECD en een dagelijks verslag. Ouders zijn ook altijd welkom bij ons. Zo laten we ouders en kindjes een dagdeel meedraaien om kennis te maken met ons en onze werkwijze. Trouwens: iedereen die meer over Okido wil weten is van harte welkom om eens langs te komen! Loop gewoon ingang 2 van de Emiliusschool binnen en sla  links af aan  het einde van de gang…..