Op donderdag 10 april a.s. vindt de jaarvergadering plaats van het regioberaad Zonhove. Tijdens deze vergadering wordt verslag gedaan van de werkzaamheden van het regioberaad door de heer Posthuma, voorzitter van het regioberaad en zal de heer de Haan, voorlichter bij het CAK een presentatie verzorgen over de werkwijze van het CAK. U bent vanaf 19.00 uur van harte welkom in de Schalm (activiteitencentrum) te Zonhove. Om 19.30 uur vangt de avond aan. Wanneer u interesse heeft en geen uitnodiging heeft ontvangen kunt u voor 1 april a.s. contact opnemen met mevr. Chris Dijkmans, secretaris van het regioberaad chrisdijkmans@hotmail.com.