ICT ALS ONDERDEEL VAN ZINTUIGLIJKE ZINVOLLE DAGBESTEDING AAN CLIËNTEN MET EEN ZEER ERNSTIGE MEERVOUDIGE BEPERKING

SWZ Zonhove heeft een nieuw product ontwikkeld. Door het toepassen van computertechnieken kan een zinvolle dagbesteding worden geboden aan cliënten met een (Z)(E)MB en daarmee wordt mede inhoud gegeven aan de kwaliteit van bestaan.

We beogen (door de resultaten op een zeer zorg intensieve groep) de drempel te verlagen om ICT in te zetten. We doen dit door inzicht te geven in de keuzes die gemaakt kunnen worden om zo optimaal mogelijk aan te sluiten bij de interesse, bedieningsmogelijkheid en zintuiglijke prikkelverwerking van de cliënt.

Het product bestaat uit:

  1. Een instructiefilm
  2. een computerboekje per cliënt met instructies aan de begeleiders
  3. Zeer Ernstig Meervoudig Beperkt en werken met de computer, waar moet je dan aan denken?
  4. Technische hulpmiddelen om gebruik te kunnen maken van de computer: flexibele armen, knoppen, touchscreens en de Gé-button. Aangepaste software en APP’s om gebruik te kunnen maken van tablets en pc’s.

Klik hier:
1. Instructiefilm ‘ICT als zinvolle dagbesteding cliënten (E)MB ‘
https://www.youtube.com/watch?v=8xfK5wnvu2o

2. Computerboekje
Voorbeeld computerboekje

a. Computerboekje om in te vullen
Zonhove_computerboekje_def

3. Stroomschema
Zeer Ernstig Meervoudig Beperkt en werken met de computer, waar moet je dan aan denken def

4. Technische hulpmiddelen (Z)EMB
ICT-als-onderdeel-van-zintuiglijk-zinvolle-dagbesteding def