Op deze lijst staan diverse fondsen die aanvragen voor aangepaste hulpmiddelen voor individuele aanvragers in behandeling kunnen nemen. Over het algemeen vraagt men om bewijs dat de aanvrager geen andere mogelijkheden heeft om de voorziening aan te schaffen. Hulp nodig bij een aanvraag?
Neem gerust contact op.

Samenwerkende Fondsen voor Individuele Hulp voor Gehandicapten

SFIHG is een overkoepelende organisatie van fondsen, die hulp biedt aan individuele gehandicapten in Nederland. Elk fonds heeft zijn eigen unieke doelstelling; de samenwerking in SFIHG richt zich specifiek op financiële steun voor de aanschaf van aangepast vervoer of andere noodzakelijke hulpmiddelen, waarvoor bij de overheid tevergeefs is aangeklopt.

SFIHG neemt alleen aanvragen in behandeling die door gevestigde maatschappelijke instellingen worden ingediend (bijvoorbeeld MEE).

http://www.sfihg.nl/

 

Fonds Kind & Handicap

Kinderen en jongeren onder de 25 jaar waarbij sprake is van een handicap of chronische ziekte kunnen aanspraak doen op hulp van Fonds Kind & Handicap wanneer zij elders buiten de regels voor ondersteuning vallen. Voor vervoersachtige hulpmiddelen word je verwezen naar SFIGH, voor andere zaken is dit het loket.

https://www.fondskindenhandicap.nl/doe-een-aanvraag

 

Thomas van Villanova Werkgebied Zuid Oost Brabant

De hulp betreft alleen mensen die echt niet in staat zijn om de voorziening zelf te betalen.  Het fonds gaat meer over pure noodhulp dan over de aanschaf van hulpmiddelen, maar heeft een groot hart voor kwetsbaren in de samenleving en voor kansarme jeugd. Daarom zou een goed verwoord verzoek kunnen werken.

Als het gaat om individuele noodhulp, kan alleen een professionele hulpverlener die verbonden is aan een organisatie voor maatschappelijk en/of welzijnswerk de aanvraag indienen voor mensen die buiten hun schuld in de financiële problemen zijn geraakt.

Deze bijdragen zijn bedoeld voor het betalen van achterstanden op het gebied van huren, energie, ziektekostenverzekering, leefgeld, aanschaf van huisraad en kleding.

http://thomasvanvillanova.nl/

 

Beels Fundatie werkgebied Helmond en directe omgeving

De Beelsfundatie verstrekt uitkeringen doen of leningen verstrekken aan personen of gezinnen die in moeilijke financiële omstandigheden verkeren. Het kan gaan om een eenmalige bijdrage, bijvoorbeeld voor de vervanging van een kapotte koelkast, een laptop voor een kind of een kostbare noodzakelijke medische behandeling die niet geheel door de ziektekostenverzekering wordt vergoed, maar ook om langere steun in de vorm van bijvoorbeeld een lening voor een jaar om een zware periode te overbruggen.

De oprichter van de Beelsfundatie heeft als eis gesteld dat de personen die in aanmerking komen voor een uitkering fatsoenlijke en hardwerkende mensen zijn, die zich buiten hun schuld in moeilijke omstandigheden bevinden. Mensen die voor hun inkomen afhankelijk zijn van een uitkering van een gemeente kunnen geen beroep doen op de Beelsfundatie, omdat een bijdrage wordt ingehouden op hun uitkering.

http://www.beelsfundatie.nl

 

De Van Heumen – de Sitter Stichting

 Verzoek wordt ingediend op het hiervoor bestemde aanvraagformulier. Bij de aanvraag is een toelichting van een professionele hulpverlener gevoegd. Het betreft kosten die een directe relatie met de problematiek hebben en waarvoor geen beroep op een voorliggende voorziening kan worden gedaan.

Er wordt rekening gehouden met de financiële omstandigheden (vermogen/inkomen). De bijdrage wordt in principe overgemaakt naar de instantie die het verzoek indient.

http://www.vanheumendesitter.nl