Start van het project

In januari 2014 is gestart met de vormgeving van het project empowerment voor regio 1 door Henny Groote Schaarsberg (Geestelijk verzorger), Go Verheijen (Gedragskundige), Elly Thuis (Beleidsadviseur).

De beschreven gewenste situatie was als volgt:
Drie cliënten van Zonhove worden geschoold als maatje. De maatjes gaan, ondersteund door een ondersteuner, in gesprek met cliënten van Zonhove. De focus van de gesprekken ligt op de krachten van de cliënten. Het project creëert de condities en het klimaat om cliënten nader tot elkaar te brengen en hen elkaar te laten versterken in het oppakken van wensen.

Er is een scholing vormgegeven voor de drie maatjes en hun ondersteuners. Deze scholing is gestart in januari 2015 en heeft plaats gevonden tot juli 2015. In de periode van juli 2015 tot januari 2016 hebben de maatjes diverse stappen ondernomen om in gesprek te raken met andere cliënten, zoals

 • Het uitdelen van flyers
 • Langs de deur voor een praatje
 • Uitnodigen tot huisberaad
 • Een uitzending bij TV-0

Gedurende deze periode is de empowerment-groep maandelijks bij elkaar gekomen om te evalueren. Tijdens deze evaluatie werden twee aspecten door de maatjes aangegeven.

 • Zij hebben de scholing als zeer waardevol ervaren voor het eigen groeiproces.
 • Zij zouden graag bijeenkomsten hebben waar diverse onderwerpen besproken worden met andere cliënten.

Resultaat 2015

 • Maatjes en ondersteuners zijn geschoold
 • Maatjes en ondersteuners hebben de eerste gesprekken met cliënten gehouden
 • Grote behoefte individuele gesprekken blijft uit
 • Verdere vormgeving van empowerment doormiddel van de feedback van de maatjes

Resultaat 2016 tot nu toe

 • Elke vierde donderdag van de maand vindt het POWER-café plaats in d’n Tref. Het POWER-café wordt vormgegeven door de maatjes met hun ondersteuners.

In het POWER-café is ruimte voor gesprek. Hiervoor worden vooraf flyers verspreidt en wordt het thema aangekondigd. Het POWER-café trekt vanaf de opening een vaste groep bezoekers en deze groep wordt elke maand groter.

 • De scholing is doorontwikkeld tot algemene scholing empowerment. Een scholing van 3 bijeenkomsten van 2 uur. Het enthousiasme van cliënten is zo groot dat de eerste drie geplande scholingen direct vol zaten. Het vervolg van de scholing in 2016 en 2017wordt in samenspraak met portefeuille houder Yvonne den Exter besproken.

De scholing wordt gegeven aan cliënt samen met begeleider. Zij leren samen, van elkaar en door elkaar. Bij de scholing, Empowerment Samen Leren, krijg je huiswerk op maat. Daar gaan ze samen mee aan de slag. Durven zeggen wat je wil, opkomen voor jezelf en anderen, nee zeggen als het nodig is en nog veel meer oefeningen.