Op 25 juni jl. is de laatste scholingsbijeenkomst geweest van het project empowerment.

Alle deelnemers hebben een diploma uitgereikt gekregen.

Om dit succes te vieren hebben we samen een “empowerment”-taart gegeten. De maatjes en ondersteuners gaan nu verder met de PR van empowerment door een folder te maken en door een afspraak met TV0 te maken.

Diploma-uitreiking Empowerment

Diploma-uitreiking Empowerment