Home | Contact | Caren

Nieuws >

Lees verder >

Nieuwbouw Zonhove: focus op woningen

Lees Voor

Son, 8 februari 2023

In oktober 2022 gaven we aan dat het plan voor de nieuwbouw van Zonhove moest worden aangepast. In dit nieuwsbericht delen we graag de huidige stand van zaken. 

 

Hoe staat het ervoor? 

Vorig jaar moesten we besluiten dat alle eerder gepresenteerde nieuwbouwplannen een andere vorm en fasering krijgen. Stijgende prijzen van energie en bouwmaterialen en hogere rentes waren de oorzaak dat wij onze plannen moesten bijstellen.  

De focus is daarom verlegd: we gaan plannen uitwerken voor de realisatie van drie woongebouwen, voor in totaal 96 bewoners. Dit noemen we de Boswoningen, zij krijgen namelijk een plek tussen de tijdelijke huisvesting en de rand van het bos en op de plaats van d’n Tref. De woningen krijgen een verdieping, voldoen aan de eisen van deze tijd, zijn toekomstbestendig en medewerkers kunnen hier op een prettige manier werken. 

De bouw van deze nieuwe woningen is financieel haalbaar. Vervolgens maken we een plan om aansluitend de overige woningen te realiseren. Ondertussen kijken we hoe de wereld zich verder ontwikkelt en wat dat betekent voor het vervolg, zoals dagbesteding/werk voor cliënten, behandelcentrum en kantoren.  

 

Voorlopig Ontwerp met drie Boswoningen 

Sinds oktober hebben de architecten, het bouwteam, het ontwerpteam en de projectgroep zich gebogen over de gevolgen van deze aanpassing. Het reeds bestaande ontwerp wordt aangepast naar een Voorlopig Ontwerp van de drie Boswoningen. Hierin nemen we heel veel mee van de vorige ontwerpen.  

Dit Voorlopig Ontwerp wordt voorgelegd aan de klankbordgroepen en aan de Cliëntenraden en Ondernemingsraad. Daarnaast wordt gewerkt aan de aangepaste financiering, de vergunningen, de bouwvolgorde en de infrastructuur. 

We werken toe naar een besluitvorming over het Voorlopig Ontwerp vóór de zomervakantie van 2023. 

Schets Boswoningen februari 2023

Streven naar start bouw in 2024  Omdat we samenwerken met veel partijen hebben we niet alles zelf in de hand. Voor een aantal zaken zijn we afhankelijk van derden.   Ons streven is om in het eerste kwartaal van 2024 met de bouw te starten. Dat betekent ook dat er in de eerste helft van 2023 nog niet veel veranderingen zichtbaar zijn op Zonhove. Er moet vooral veel worden uitgedacht, ontwikkeld en voorbereid. Wel hebben we aandacht voor de leefbaarheid op het terrein, zo komt er weer een dierenweide.  

 

Wij zijn en blijven positief  We zijn erg blij dat onze bouwpartners zo flexibel zijn geweest en veel energie hebben gestoken in het aangepaste plan, dat waarderen we enorm. Zonhove wordt een plek waar we allemaal fijn kunnen wonen en werken.  

 

Heb je vragen? Stel ze gerust via nieuwbouwzonhove@swzzorg.nl.


Ook SWZ zorg is getroffen door het datalek bij Nedap

Lees Voor

Eerder deze week heeft leverancier Nedap bekendgemaakt dat er digitaal is ingebroken in hun systeem Caren. Daardoor zijn tienduizenden bestanden van verschillende zorgorganisaties gedownload en mogelijk bekeken. Ook SWZ zorg werkt met Caren. Onze cliënten en vertegenwoordigers kunnen via Caren hun zorgdossier bekijken.

Om welke cliënten gaat het?

In eerste instantie leek het niet om bestanden van cliënten van SWZ zorg te gaan. Vrijdagmiddag 28 oktober heeft Nedap aan SWZ zorg laten weten dat toch ook cliënten van SWZ zorg zijn gehackt. Wij zijn nu met Nedap aan het uitzoeken van welke cliënten de persoonlijke bestanden zijn gedownload. Deze cliënten en vertegenwoordigers ontvangen, zodra wij weten wie het betreft een e-mail van ons. Cliënten en vertegenwoordigers die eind volgende week geen e-mail hebben ontvangen, kunnen ervan uitgaan dat het niet om hun dossier gaat.

Politieonderzoek Nedap heeft aangifte gedaan bij de politie en er is al snel een verdachte gearresteerd. Bij de verdachte thuis zijn computers en usb-sticks gevonden waar de bestanden op staan. Er wordt onderzocht of de verdachte de bestanden heeft verspreid of alleen heeft gedownload. Nedap geeft aan dat er nu geen redenen zijn om te vermoeden dat de bestanden verspreid zijn. Het politieonderzoek hiernaar is echter nog niet afgerond.

Ook SWZ heeft vanmiddag aangifte gedaan bij de politie.

AVG De bescherming van persoonlijke gegevens staat bij SWZ zorg hoog in het vaandel. Wij werken dan ook alleen samen met betrouwbare partijen volgens de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming). We betreuren daarom voor alle betrokkenen dat dit gebeurd is. De Functionaris Gegevensbescherming van SWZ zorg heeft dit incident bij de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld.

Vragen? Antwoorden op de meest gestelde vragen kun je hier vinden.

Heb je andere vragen, stel die dan via e-mail aan Gegevensbescherming SWZ:  Gegevensbescherming@swzzorg.nl

 


De nieuwbouw Zonhove krijgt een andere vorm en fasering.

Lees Voor

Son, 18 oktober 2022

Voor onze cliënten en ook voor alle medewerkers van onze locatie Zonhove in Son willen we een zo prettig mogelijke woon- en werkomgeving creëren. Daar gaan we nog steeds voor, maar door de huidige omstandigheden zijn we genoodzaakt onze plannen bij te stellen. Dit vinden we uiteraard erg jammer. Door de huidige economische omstandigheden is het financieel niet meer verantwoord om op dit moment alle gepresenteerde nieuwbouwplannen uit te voeren, ondanks onze inspanningen om de nieuwbouwkosten te reduceren.

We gaan zeker wel bouwen en dat willen we zo snel mogelijk gaan doen. We gaan starten met het realiseren van mooie woningen voor onze cliënten op Zonhove, waar ook onze zorgmedewerkers op een prettige manier kunnen werken. De basis van de woningen die de architect heeft ontwikkeld blijft behouden. De volgorde van bouwen verandert, waarbij de hoogste prioriteit naar wonen gaat. Het gaat helaas niet lukken om in de huidige omstandigheden op korte termijn de andere nieuwbouwontwerpen te realiseren, zoals bijvoorbeeld een nieuw behandel- of activiteitencentrum. We gaan uiteraard alternatieven bedenken om ons aanbod van dagbestedingsactiviteiten en behandeling onverminderd doorgang te laten vinden.

Het is heel moeilijk om in de toekomst te kijken. Daarom hebben we nu besloten om op dit moment alleen woningen te bouwen. Dat is zeker haalbaar. Het is natuurlijk ons ideaal om ook alle andere gebouwen te vervangen door mooie nieuwbouw. We gaan ervan uit dat de situatie veranderd is nadat we de woningen hebben gerealiseerd. Wij gaan dit scherp in de gaten houden.


Verbinding tussen onderzoek en praktijk: AWVB on tour

Lees Voor

Son, 14 oktober 2022

De Academische Werkplaats Leven met een Verstandelijke Beperking van de universiteit Tilburg (AWVB) bezoekt al haar partners in het kader van het 10-jarig jubileum. Op donderdag 13 oktober was SWZ zorg aan de beurt. Prof. dr. Petri Embregts die wetenschappelijk onderzoek uitvoert, gaf een inspirerende lezing over de ondersteuning van zorgprofessionals in hun vakmanschap. Al tijdens de lezing ontstond een levendig gesprek met de aanwezige mensen met een meervoudige beperking, naasten en medewerkers over het belang hiervan. Zo werd de verbinding tot stand gebracht tussen de theorie en de praktijk.  

Wij hebben genoten en veel opgestoken van deze mooie bijeenkomst. Een kijkje op de website van de AWVB is de moeite waard, zie www.awvb.nl

De foto’s bij dit bericht zijn gemaakt door Job Tijgerman. Job woont bij SWZ zorg op onze locatie Zonhove en werkt bij Media&Zo.

AWVB on tour

 

 

 


Podcast geeft persoonlijk inkijkje in leven van mensen met verstandelijke beperking en hun ouders

Lees Voor

De Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (AWVB, Tranzo, Tilburg University) – waar SWZ een structureel samenwerkingsverband mee heeft – ontwikkelt i.s.m. haar partnerorganisaties meer praktijkproducten die interessant zijn voor zorgprofessionals, cliënten en hun naasten.

Podcast geeft persoonlijk inkijkje in leven van mensen met verstandelijke beperking en hun ouders

In de nieuwe podcastserie ‘Puur met Petri’ gaat professor Petri Embregts op zoek naar wat het betekent om te leven met een verstandelijke beperking, of om een kind te hebben met een verstandelijke beperking. In drie afleveringen vertellen Gijs Wanders, Ellis Jongerius en Marike van Weelden openhartig over hun persoonlijke ervaringen.

Hoe makkelijk of moeilijk is het om ‘gewoon’ mee te doen? Hoe belangrijk is je omgeving? Wat als je als ouder(s) de zorg niet langer alleen kunt dragen? En hoe moet het verder als je er niet meer bent om voor je kind te zorgen? Het zijn aangrijpende, maar bovenal krachtige verhalen over hoe Gijs, Ellis en Marike hun ervaringen inzetten om anderen te helpen.

Drieluik In aflevering 1 van de drieluik praat Petri Embregts met ex-journaalpresentator en verslaggever Gijs Wanders. Zijn dochter Vera heeft een licht verstandelijke beperking. Ze woont inmiddels zelfstandig en heeft een baan, maar de weg daar naartoe was er een vol hobbels. In aflevering 2 spreekt Petri met Ellis Jongerius. Zij heeft zelf een licht verstandelijke beperking en een autistische stoornis. Ellis is inmiddels directeur van de LFB, de landelijke belangenorganisatie dóór en vóór mensen met een verstandelijke beperking en vertelt onder andere hoe lastig het kan zijn om met een verstandelijke beperking toe te treden tot de arbeidsmarkt. En hoe belangrijk het krijgen van de juiste hulp en ondersteuning daarbij is. In de laatste aflevering gaat Petri in gesprek met actrice Marike van Weelden. Haar zoon Jons heeft een ernstige verstandelijke beperking en gedragsproblemen. Hij woont in een zorginstelling. Marike verwerkte haar ervaringen in een toneelvoorstelling.

Zichtbaar maken Embregts: “Met deze podcast wil ik laten zien wat er speelt in de levens van mensen met een verstandelijke beperking en hun families, maar bovenal wil ik hun kracht delen. We willen in Nederland graag komen tot een inclusieve samenleving, die openstaat voor ieder mens. Zichtbaarheid en verbinding zijn daarbij belangrijk. Ik hoop hier met mijn podcast een bijdrage aan te leveren.” De thema’s gelijkwaardigheid, inclusie en ervaringsdeskundigheid liggen Embregts na aan het hart en staan dan ook centraal in de podcastserie.

Aflevering 1 is hier te beluisteren. Aflevering 2 en 3 volgen respectievelijk op 1 december en 8 december 2021.

Met vriendelijke groet, Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking, samenwerkingspartner van SWZ


SWZ ontvangt een mobiele snoezelruimte van CZ Zorgkantoor

Lees Voor

Son, 23 juli 2021

CZ Zorgkantoor schreef in februari jl. een wedstrijd uit voor alle gehandicaptenzorg-organisaties. Het zorgkantoor wilde wat extra’s doen in deze moeilijke tijd met coronaperikelen en stelde een gratis snoezeltent ter beschikking aan de zorginstellingen die op de meest ludieke en/of creatieve manier konden aangeven waar hun organisatie zou moeten winnen.

In totaal zijn er 12 snoezeltenten vergeven, waaronder een aan SWZ. Vanwege de geldende coronarichtlijnen konden de Snoezeltenten helaas niet persoonlijk op locatie overhandigd worden. Daarom ontvingen de 12 winnaars hun gewonnen Snoezle per pakketdienst. Op 23 juli mocht cliënt Herman Buskens van locatie Zonhove de gewonnen Snoezle als eerste uitproberen.

Lees verder: https://www.swzzorg.nl/swz-ontvangt-een-mobiele-snoezelruimte-van-cz-zorgkantoor/


Nieuwe brochure ‘Kind & Jeugd bij SWZ’ is uit!

Lees Voor

Er is een nieuwe SWZ brochure uit: ‘Kind & Jeugd bij SWZ’. Hierin staat onze dienstverlening voor kinderen en jongeren met een (ernstige) meervoudige beperking beschreven. Met mooie ervaringsverhalen en voorlichting over de verschillende mogelijkheden.

Vanaf nu is hij te downloaden en te bestellen! Klik hier om de brochure te bekijken.

Wilt u een gedrukt exemplaar bestellen? Stuur dan een bericht met uw naam en adresgegevens en dat het gaat om deze brochure. Wij sturen u dan een of meerdere exemplaren toe. Het e-mailadres is info@swzzorg.nl.

Veel leesplezier!


Lancering werken bij SWZ campagne ‘verleg de grenzen’.

Lees Voor

Vandaag is de wervingscampagne ‘verleg de grenzen’ live gegaan. Een campagne met als doel om potentiële collega’s kennis te laten maken met SWZ als werkgever. Bij SWZ geloven we namelijk sterk in de persoonlijke klik. Tuurlijk, het is ook mogelijk om de vacatures te bekijken en daarop te reageren. Maar gewoon wat meer weten over de mogelijkheden van werken bij SWZ? Dan maken we graag kennis. Om zelf te ervaren wat werken bij SWZ inhoudt. Beleven hoe SWZ medewerkers de ruimte geeft. Ruimte zodat professionals grenzen kunnen verleggen. Grenzen van zichzelf, collega’s en die van cliënten.

Bekijk de film ‘verleg de grenzen’ Meer weten over werken bij SWZ? Ga naar www.werkenbijswzzorg.nl 


Jaarverslag samenwerkingspartner AWVB

Lees Voor

Onlangs heeft onze samenwerkingspartner AWVB – Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking een jaarverslag 2020 uitgebracht. In het online publieksjaarverslag van de AWVB, blikken zij terug op de activiteiten in 2020, in kennisontwikkeling en kennisdeling gericht op het optimaliseren van de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking: https://awvb.ccreader.nl/jaarverslag2020

Wij danken prof. dr. Petri J.C.M.Embregts, Hoogleraar AWVB,  hartelijk voor het delen van dit verslag en de mooie samenwerking en wensen u veel leesplezier!

 


Beeldbellend in gesprek

Lees Voor

Een belangrijk moment: op 23 juni organiseerde SWZ een online bijeenkomst voor omliggende straten, de gemeente en andere betrokkenen zoals de Emiliusschool, de Harlekijn en de IVN. Zij konden zich die avond beeldbellend uitspreken over hun zorgen, terwijl andere belangstellenden de sessie konden volgen via een livestream en hun vragen via de chat konden doorgeven.

Zorgen zijn er. Want bij verbouwen hoort werkverkeer. Hoe dat werkverkeer straks toegang tot ons terrein krijgt, is een lastige puzzel. Lastig, omdat aan elk scenario voor- en nadelen kleven. Iedereen tevredenstellen is echt onmogelijk. SWZ stelde zich vooral luisterend op, evenals de wethouder en de planoloog. Aan het eind van de bijeenkomst nodigde SWZ omwonenden uit om alsnog alternatieve plannen aan te reiken, in de hoop dat daar misschien toch het ei van Columbus bij zit.

Over die ideeën gaat SWZ de komende weken met omwonenden in gesprek. Uiteindelijk moet de instelling dan zelf de knoop doorhakken. En die keuze voorleggen aan de gemeente. Hoe die puzzel ook uitpakt, SWZ heeft omwonenden al wel op het hart gedrukt graag samen te willen blijven optrekken in het bouwtraject. Want samenleven als goede buren is belangrijk voor alle betrokkenen, cliënten niet in de laatste plaats. ​


Lees Voor

Op dinsdag 23 juni a.s. gaan we met de gemeente Son, de klankbordgroep omwonenden en andere betrokken organisaties, zoals de Emiliusschool, de Harlekijn en natuurorganisaties in gesprek over de plannen van de nieuwbouw voor Zonhove. Vanwege Corona is het een online bijeenkomst. De klankbordgroep bestaat uit 2 omwonenden per straat. De plannen en verschillende scenario’s die de 23e ter sprake komen zijn met hen gedeeld. Alle andere omwonenden hebben deze informatie ook ontvangen plus een link om de bijeenkomst in een livestream te volgen en hun vragen te stellen via de chatfunctie.

In de Mooi Son en Breugelkrant is ook een artikel hierover verschenen. Een pdf van het artikel vind je hieronder.

Klik hier om het bestand te downloaden (PDF, 2.48MB)
Lees Voor

Feestmiddag vol verrassingen op 18 augustus 2019 dankzij Stichting Welzijn Zonhove.

Muziek, hapjes, drankjes en een super gaaf cadeau! Alle ingrediënten voor een geslaagd feest.

Lees verder


Ken je Okido al?

Lees Voor

Al meer dan 20 jaar biedt SWZ vroegbegeleiding aan kindjes tussen 0 en ongeveer 6 jaar. De naam van deze ondersteuning is in de loop der tijd veranderd. Daarom is Okido nog niet bij iedereen een bekende of vertrouwde naam. Begeleider Lonneke van den Tillaart stelt Okido graag aan je voor ….

Elke dag komen er gemiddeld 6 kinderen bij Okido voor vroegbehandeling. Twee begeleiders vangen deze kinderen op en zorgen dat ze in groepsverband en individueel behandeld worden. Elk kind heeft daarbij natuurlijk zijn eigen Persoonlijk Plan. Soms hebben de kinderen al een diagnose, maar vaak ook niet. We werken samen met onder andere een revalidatiearts, gedragsdeskundige, logopedist, fysiotherapeut en ergotherapeut  om zo de beste behandeling te vinden voor deze jonge kinderen. Onze begeleiders zijn allemaal verpleegkundigen en mogen dus verpleegtechnische handelingen verrichten.

Lees verder
Prokkelweek thema: “Verkeersweek op Wielen”

Lees Voor

Komende Prokkelweek (4 t/m 10 juni 2018) pakken we groots uit met het thema “Verkeersweek op Wielen”.

 

Onze bewoners bezoeken maandelijks het POWERCAFE in D’n Tref. Daar werd door hen aangegeven dat veiligheid op het terrein een speerpunt is voor hen! Men rijdt te hard, parkeert buiten de vakken en bewoners ervaren regelmatig onoverzichtelijke en gevaarlijke situaties. Daar willen ze aandacht voor vragen, bij alle gebruikers van ons Zonhove terrein. Tijdens deze “Verkeersweek op Wielen” ontmoeten we elkaar en gaan we met elkaar in gesprek.. “hoe maken we het terrein veiliger voor alle weggebruikers..”

Iedereen (bewoners, personeel, familie, buren, leveranciers, gasten en voorbijgangers… ) is uitgenodigd deel te nemen aan de diverse activiteiten die er op het terrein georganiseerd worden.  DOE MEE!!

SAMEN MAKEN WE HET TERREIN VEILIGER!

HET PROGRAMMA: Lees verder


Inspiratiehuis feestelijk geopend!

Lees Voor

Donderdag 31 mei jl. werd in D’n Tref het inspiratiehuis feestelijk geopend. Hier hangen spullen in die te maken hebben met de herontwikkeling van Zonhove. De cliënten hebben deze middag al mogen helpen met het vullen van het huis.

Donderdagavond is er ook een bijeenkomst geweest voor ouders, medewerkers en vrijwilligers! En er volgen binnenkort nog bijeenkomsten voor omwonenden, datums worden nog gecommuniceerd.

Intussen is de plattegrond van de nieuwe inrichting van de locatie in het inspiratiehuis te bewonderen. Het inspiratiehuis is te bezoeken tijdens openingstijden van D’n Tref.

Hou ook onze facebook in de gaten voor meer nieuws!Carrousel is altijd op zoek naar kansen!

Lees Voor

Door Lieke Feyen en Wendy Boogers SWZ / Carrousel

Carrousel richt zich op mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die ondersteuning nodig hebben bij het vinden en behouden van werk. Als de stap naar werken in een regulier bedrijf (nog) te groot is, kan werken op het terrein van Zonhove of in een beschutte omgeving uitkomst bieden: Zij kunnen werkzaamheden uitvoeren waar begeleiding nabij is en waar ruimte is om arbeidsvaardigheden te trainen. Met als doel het vergoten van de zelfstandigheid en persoonlijke ontwikkeling en waar mogelijk door te kunnen groeien naar de arbeidsmarkt.

Met veel enthousiasme zijn we begonnen met het opzetten van twee werkomgevingen. We willen jullie graag op de hoogte brengen van deze ontwikkelingen. Lees verder


Carrousel Leren(d) werken- Interview Rick Jansen en Irene Herben (Vastgoedontwikkeling SWZ)

Lees Voor

 

Werken kun je leren! Door Wendy Boogers SWZ / Carrousel

Carrousel ondersteunt mensen met een beperking, voor wie het niet zo vanzelfsprekend is om een passende werkplek te vinden en te behouden. Jongeren die zich niet prettig voelen binnen de reguliere dagbesteding en zich meer thuis voelen in een ‘normale wereld’, met collega’s om zich heen. Onze missie is dat niemand thuis hoeft te zitten, maar iedereen van toegevoegde waarde is. Werken vergroot je zelfstandigheid, gevoel van eigenwaarde. Het biedt kansen om jezelf te ontwikkelen en mee te kunnen doen in de maatschappij.

Hieronder kunnen jullie het interview lezen van Rick Jansen en Irene Herben (verantwoordelijk voor het vastgoed bij SWZ) Rick zocht een werkervaringsplek en heeft de hulp ingeroepen van Carrousel, wat heeft geresulteerd in een werkplek bij de afdeling Administratie van SWZ Zonhove! Lees verder


Medewerkers Woonbedrijf steken handen uit de mouwen voor Zonhove

Lees Voor

Met 425 man aanpakken voor SWZ!     Medewerkers Woonbedrijf steken handen uit de mouwen voor Zonhove

De tweejaarlijkse Medewerkersdag van Woonbedrijf, woningcorporatie uit Eindhoven, is geen gewoon uitje. Op donderdag 12 oktober waren we te gast bij SWZ op de locatie Zonhove in Son en Breugel. SWZ Zonhove biedt kinderen en volwassenen met een (ernstige) meervoudige en/of lichamelijke beperking wonen, werken, leren en vrijetijdsbesteding in een zorgzame beschermde, en veilige omgeving. Lees verderComplexe zorg komt geld tekort

Lees Voor

Wie lichamelijke én verstandelijke beperkingen heeft valt tussen wal en schip als het Rijk niet snel met geld over de brug komt.  Klik op de afbeelding en lees het hele artikel.Zilveren Prokkel voor SWZ Zonhove en Carrousel

Lees Voor

Vrijdag 30 juni ontving SWZ Zonhove de Zilveren Prokkel in de categorie “Prokkelen in de Samenleving” .

We zijn trots op alle prokkelactiviteiten die we dit jaar weer samen met Carrousel en vele ondernemers en organisaties hebben mogen organiseren.

Om een impressie te krijgen van de prokkelstages heeft Media & Zo een mooi filmpje gemaakt.

Meer informatie lees je in het artikel in de Mooi S&B Krant.

 

Vergoeding lidmaatschap patiëntenorganisatie

Lees Voor

In een aantal gevallen vergoedt de zorgverzekering van uw kind/verwante het lidmaatschap van een patientenorganisatie zoals bijvoorbeeld KansPlus. Of, als het lidmaatschap op uw naam staat, uw eigen zorgverzekering.

Op de website van KansPlus,  onder het kopje Actueel bij het archief op maand, kunt u december 2016 aanklikken. Daar vindt u het artikel met de link welke zorgverzekeraars wel of niet en hoeveel vergoeden. Een voorbeeld: VGZ vergoed maximaal € 25,- per kalenderjaar.

Over de wijze van declareren dient u zelf contact op te nemen met de betreffende zorgverzekering.

 BOSK brengt film uit: ‘Dit is ons leven’

Lees Voor

Film ‘Dit is ons leven’, drie gezinslevens van ernstig meervoudig beperkte kinderen in beeld

Op zondag 15 januari aanstaande gaat de film ‘Dit is ons leven’ in première, in het CliniClowns College in Amersfoort. Een film over het leven van drie gezinnen met een ernstig meervoudig beperkt kind. Met deze film wil de BOSK, vereniging van mensen met een meervoudig complexe handicap, informeren, maar ook inspireren en tonen dat het gezinsleven met een ernstig meervoudig beperkt kind uit veel meer bestaat dan alleen zorg. Vanaf maandag 16 januari is de film ook online te bekijken op www.bosk.nl/ditisonsleven. Lees verder


Uitnodiging ontsteken kerstboomverlichting Zonhove

Lees Voor

We krijgen er weer een mooie sfeervolle kerstversiering bij. Op maandag 19 december wordt met medewerking van alle bewoners, en geïnteresseerden, de lichtjes in de super grote kerstboom ( naast Brink 14-16), midden op het terrein van Zonhove aangemaakt. Iedereen is om 19.00 uur van harte welkom om te helpen de boom te verlichten. Zie ook de uitnodigingsposter.  Heel veel lichtjes zorgen voor een warme aanblik de donkere dagen rond kerstmis voor alle bewoners, medewerkers, bezoekers op Zonhove. Deze kerstversiering wordt ons aangeboden door Stichting Welzijn Zonhove.

Kom jij ook meehelpen de lichtjes ontsteken?


Omroep Brabant te gast in strandkamer Zonhove

Lees Voor

Op 10 augustus was Omroep Brabant te gast in de strandkamer van Zonhove. Ze schreven hierover een leuk artikel en er werd gefilmd.

U kunt het artikel en de uitzending terugkijken op hun website via deze link.

Ook maakte Omroep Brabant een 360 graden film waardoor het mogelijk is om de strandkamer helemaal te bekijken. Let op: de film werkt niet in alle browsers.

 

 
Project ‘Verwenkermis Zonhove 2017’ winnaar NH1816 actie!

Lees Voor

     In het kader van het 200-jarig bestaan van de verzekeringsfirma NH1816 gaat dit bedrijf een aantal goede doelen steunen. De Verwenkermis is hierbij een van de 21 winnaars geworden. De netto-opbrengst van een door Buurtvereniging Gehurterbij te organiseren sponsordiner op 18 en 19 november dit jaar zal hiermee worden verdubbeld. Hetzelfde bedrag zal ook voor de buurtvereniging beschikbaar komen. Een fantastisch resultaat, waarvoor we alle stemmers nogmaals hartelijk danken!Start onderzoek oogbesturingsmethode

Lees Voor

Bron: https://youtube.com, Sensory Eye-FX

Er is nog maar weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het effect van het kunnen besturen van een computer op mensen met ernstige meervoudige beperkingen. Door het gebruik van oogbesturing worden gevarieerde computeractiviteiten mogelijk gemaakt zonder afhankelijk te zijn van het bewegen van armen of benen. Mensen die de cliënten kennen die er al mee werken, zeggen dat ze zien dat de cliënten er plezier aan beleven. Bij SWZ start daarom een wetenschappelijk onderzoek om een beter beeld te krijgen van wat het besturen van een computer met oogbewegingen met cliënten doet. Lees verder
De Carrousel helpt jongeren met een beperking aan een passende baan

Lees Voor

Vlnr: Carla den Otter, Maaike van Kempen en Sjef van Asveldt (door: Wil Feijen)

FORUM 24 april 2016 I 16.30 I Door: Ineke van Uden Een nieuw leer-werkcentrum in Son en Breugel, genaamd De Carrousel, biedt jongeren met een beperking ondersteuning en training om een passende werkplek of daginvulling te vinden. De Carrousel is een samenwerking tussen SWZ-Zonhove en Stichting MeeDoen Werkt. Lees verder


Wil je een goede voorbereiding voor de ‘RUN voor FUN’ en ‘SamenLoop voor Hoop’?

Lees Voor

Volg dan een loopclinic van An Rindt, een zeer inspirerende trainer van Eindhoven Atletiek. Zij verzorgd 2 loopclinics voor personeel van Zonhove en andere deelnemers, ter voorbereiding op de Sponsorloop “RUN voor FUN” die op zondag 22 mei wordt georganiseerd door Team SWZ Zonhove.

De loopclinics starten bij D’n Tref op terrein van SWZ Zonhove.

Data en tijden loopclinic’s:

18 april:   16.45 – 17.30 uur

9 mei:      16.45 – 17.30 uur

Bijdrage: € 3,- per clinic (dat ook ten goede komt aan Samenloop voor Hoop!)

Geïnteresseerd? Meld je aub hiervoor ook vooraf per mail aan! Inschrijven: stuur een mail met je naam, datum clinic, en leeftijd naar Yvonne.adriaansen@swzzorg.nl

Dus doe mee en steun het KWF kankerbestrijding!
Doe mee met de “RUN voor FUN” !!

Lees Voor

SWZ Zonhove organiseert als sponsoractie voor Samenloop voor Hoop op zondag 22 mei op locatie Zonhove, de sponsoractiviteit “RUN voor FUN”.

  • 10.30 – 11.00 uur “RUN voor kinderen en mensen met een beperking” Wij nodigen alle kinderen tot 13 jaar en mensen met een beperking uit om mee te lopen of te rijden. Ook de mascotte SAM is erbij!
  • 11.30 – 12.30 uur  “RUN voor FUN” Prestatieloop, voor iedereen boven de 12 jaar die het een leuke uitdaging vindt om zoveel mogelijk rondes (hard) te lopen in 1 uur !

Wil je meedoen? Kijk dan voor mee informatie in de Folder.

Lees verder


TV-0

Lees Voor

TV0 wordt gemaakt met bewoners en voor bewoners. Een keer in de maand is er een live uitzending in d’n Tref (laatste maandag of dinsdag van de maand, zie weekkalenders). Degenen die niet naar d’n Tref kunnen komen, maar het toch graag willen volgen, kunnen  live TV kijken op de woning (zender 0) tijdens de uitzendingen in d’n Tref. Lees verder


John Carp Wandelpad Zonhove

Lees Voor

Sinds zondag 17 januari 2016 is Zonhove een officiële wandelroute rijker. Een mooie wandelroutefolder werd uitgereikt door de Lionsclub Son & Breugel aan de IVN-club Zonhove en aan Berkenstaete. De Komeet is het startpunt van 2 wandelroutes, van resp. 1,3 en 3,2 km. De folder ligt klaar in de Komeet, maar is ook te downloaden. Kijk hiervoor op www.zonhove.nl/leven/er-op-uit


MAATJESPROJECT

Lees Voor

Zonhove doet mee met het landelijk project van het Oranjefonds: “Ik word Maatje”.

Wat is een maatje: De één op één vrijwilliger onderhoudt persoonlijk contact met één cliënt en ondersteunt deze, bijvoorbeeld bij het zwemmen, bij het op stap gaan, doet samen met de cliënt een spelletje of geeft ontwikkelingsgerichte ondersteuning. Vrijwilligers die een-op-een contact hebben met een cliënt worden ook wel een MAATJE genoemd. Lees verderSamenwerking Farmaceutische Zorg tussen SWZ en Alphega-apotheek Artois gecontinueerd

Lees Voor

Drie jaar geleden is Alphega-apotheek Artois gestart met de verstrekking van o.a. medicijnen en (verband)middelen binnen de locatie Zonhove van SWZ. Hieruit is een plezierige en constructieve samenwerking ontstaan die mede aan de basis staat van kwalitatief goede farmaceutische zorg, waarbij er ook aandacht is voor de beheersing van de hiermee gepaard gaande kosten. De samenwerking is beide partijen dermate goed bevallen dat de samenwerking de komende jaren voortgezet wordt. Hieronder ziet u Rob Krol, manager behandelcentrum SWZ,  en Brigitte van Tuijl, Alphega-apotheek Artois, de samenwerking bekrachtigen.Stichting SWZ nieuwe Full Partner van Prokkel

Lees Voor

Een Prokkel is een prikkelende ontmoeting. Een ontmoeting tussen iemand met een verstandelijke beperking én iemand zonder. Dat kan tussen twee mensen zijn, maar ook in een groep. Iedereen kan mee doen en het kan overal plaatsvinden; in buurten, bedrijven, en (zorg)instellingen, met woningcorporaties, met fondsen, bij een speeltuinvereniging of op een (kinder)boerderij. Lees verder


Project Robots – Belanghebbendendag Zonhove 2015

Lees Voor

De belanghebbendendag 2015, op donderdag 8 oktober, stond in het teken van ‘Robots in de zorg’. Op deze dag werden uiteenlopende professionals en andere belanghebbenden in de zorg uitgenodigd om onder andere een debat over de mogelijke rol van robots in de zorg bij te wonen. Deze dag werd georganiseerd op locatie Zonhove van SWZ. Hieronder ziet u het verslag van dit project. Lees verderNachtzorg in het daglicht

Lees Voor

Op 17 september vindt de bijeenkomst ‘Nachtzorg in het daglicht’ plaats.

De helft tot 2/3 deel van de ouderen en van de mensen met een verstandelijke beperking, heeft slaapproblemen. Daar kunnen we iets aan doen! Van slecht slapen raakt een mens ontregeld. Lees verder
De Lucky Duck loten verkoop heeft zijn vruchten afgeworpen!

Lees Voor

Met veel enthousiasme hebben de leden van de buurtvereninging “Gehurterbij” weer loten verkocht. Daarmee is €1.125,- verdiend én een bonus van €500,- omdat we de meeste loten hebben verkocht!  Met dank aan de medewerkers van De Komeet, D’n Tref, de receptie en speciaal dank aan Martijn, die naast eieren de loten verkocht.

Met dit geld kunnen we weer leuke dingen gaan doen met de buurtvereniging.SWZ Zonhove ontvangt aanmoedigingsprijs

Lees Voor

SWZ Zonhove ontvangt aanmoedigingsprijs voor inzending “ICT en EMB” van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)

Tijdens de uitreiking van de Gehandicaptenzorgprijs 2014 op donderdag 26 november jl. is SWZ Zonhove in de prijzen gevallen. Zonhove heeft een aanmoedigingsprijs gekregen die bestaat uit: complimenten, de eer en een bedrag van 750 euro voor het project ICT ALS ONDERDEEL VAN ZINTUIGLIJKE ZINVOLLE DAGBESTEDING AAN CLIËNTEN MET EEN ZEER ERNSTIGE MEERVOUDIGE BEPERKING. Lees verderDagbesteding Diamant

Lees Voor

Per 1 sept. zijn we gestart met een nieuw groep op Dagbesteding. Cliënten beleven de dag in hun eigen tempo en vullen deze dag naar behoefte en wens in. Het is een zeer gevarieerde groep qua leeftijd en niveau. Ouders/verwanten en vrijwilligers ondersteunen ‘Diamant’ tijdens activiteiten en zo komen we tot een zeer gevarieerd dagprogramma en doen we volop mee in de samenleving. Lees verder

Het is bijna zover! De Educatieve Doedag

Lees Voor

Het is bijna zover! De Educatieve Doedag op vrijdag 25 april voor alle vrijwilligers van SWZ komt eraan. Iedere vrijwilliger is welkom om mee te doen aan diverse workshops, om gezellig een hapje mee te eten én om zich door een geweldige karikaturist te laten vereeuwigen. Op workshopgebied is er voor ieder wat wils. Er zijn workshops om echt kennis op te doen, maar er zijn ook meer actieve en ludieke activiteiten. Je kiest zelf wat je wilt, en hoe lang je erbij bent. Lees verder


Activiteitenkalender

There are no events.

Heb je een algemene vraag?

SWZ
Nieuwstraat 70
5691 AG, Son
☎ 0499-471241
info@swzzorg.nl

Zonhove is een onderdeel van SWZ.