DSC_5825Op woensdag 5 februari bezocht bisschop Hurkmans Zonhove. Hij werd vergezeld door het pastoraal team van de Odaparochie van St. Oedenrode en omgeving.  In D’n Tref werden de gasten ontvangen door cliënten van Brink 20-22 en van Buitenbrink 5-7. Samen met vrijwilligers, familie en medewerkers van SWZ hebben we de bisschop en het pastoraal team laten zien hoe er op Zonhove wordt gewoond, gewerkt en geleefd. Aan de orde kwam de vroegbegeleiding, de ondersteuning bij levensbeschouwing en levensvragen en tenslotte de woonvorm Brink 20-22. Centraal in de presentaties stond: Op Zonhove mag je zijn wie je bent. Aan het eind van de bijeenkomst heeft bisschop Hurkmans de cliënten van de tuin en de dieren bezocht. Hij nam ook een kijkje in de afdeling creatief.