“Spreker en dagvoorzitter Charles Groenhuijsen (17.25 uur – 17.55 uur)

“Zijn we nog steeds bang voor robots? Volgens mij steeds minder. Het oude cliché dat de zorg er zo onpersoonlijk van wordt is intussen wel erg versleten. Gelukkig maar. Want hoe ‘persoonlijk’ is het als verzorgers een rugkwaal of versleten knieën oplopen door jaren van zwaar tillen of bedden opmaken, patiënten tillen of het duwen van karren, rolstoelen en bedden? Wie is blij als verzorgers afgestompt afhaken omdat ze hun werk niet meer leuk vinden? Je moet het begrip ‘robots’ ook breed opvatten. Het is al lang niet meer een houterig bewegend mannetje die met metalen stem ‘bliep-bliep’ zegt. Ja, robots kunnen goed tillen en ander belastend werk overnemen. Maar ze houden je ook gezelschap, doen klusjes, kunnen met één druk op de knop je kinderen bellen of favoriete muziek opzetten. En denk aan de robotauto. Ook dementen, gehandicapten en blinden kunnen dan weer zelfstandig reizen. En kent u exo-skeletons? Dan word je zelf een soort robot en kunt je ondanks verlammingen weer zelf bewegen. En er is de kennisrobot die in een paar seconden een miljoen pagina’s aan informatie verwerkt en artsen advies geeft over diagnose en behandeling. Het is er allemaal al of ‘t komt er aan. Technologie is geen tovermiddel maar maakt mensen wél sterker. Letterlijk en figuurlijk. ‘Empowerment’ is zó waardevol. Zingeving en eigenwaarde zijn het beste medicijn in het leven. Nieuwe technologie draagt daaraan bij. Op 8 oktober hoop ik mijn enthousiasme daarover met jullie te delen.”

Charles Groenhuijsen (Joure, 16 april 1954) is journalist, presentator en programmamaker. Charles begon zijn carrière als redacteur bij het ANP en de Volkskrant. In 1983 stapte hij over naar de NOS. Daar was hij aanvankelijk algemeen verslaggever. In 1986 vertrok hij naar de Verenigde Staten waar hij Amerika-correspondent werd voor het NOS Journaal. In 1989 kwam hij terug en werkte als presentator en programmamaker voor NOS-Laat en NOVA. In 1996 werd hij opnieuw Amerika-correspondent voor het NOS Journaal, en ook voor NOVA, Vrij Nederland en Intermediair. Bij WNL presenteert Charles om de week ‘WNL Op Zondag’, samen met Janneke Willemse. Charles Groenhuijsen is een veel gevraagde spreker en dagvoorzitter.

Benjo Plandsoen & Karen Sterringa (16.10 uur – 16.40 uur)

“ICT als onderdeel van zintuiglijke zinvolle dagbesteding aan cliënten met een zeer ernstige meervoudige beperking”

“Door het toepassen van computertechnieken kan een zinvolle dagbesteding worden geboden aan cliënten met een (Z)(E)MB en daarmee wordt mede inhoud gegeven aan de kwaliteit van bestaan. Het vernieuwende is in de eerste plaats dat er voor de doelgroep met een zeer laag ontwikkelingsniveau (1 – 6 maanden), die zich niet verbaal duidelijk kan maken, zeer ernstige lichamelijk en of zintuiglijke beperkt is en vaak alertheidproblemen heeft, nu meer mogelijkheden zijn om zelf actief en zinvol bezig te zijn. In samenwerking met de Emiliusschool en de ergotherapie van SWZ Zonhove is er een product voor de computer ontwikkeld waarmee de toepassingsmogelijkheden voor de (Z)EMB client enorm zijn toegenomen. Het is een eenvoudige, relatief goedkope aanpassing. Daarnaast hebben we onze kennis op papier gezet om deze met anderen te kunnen delen. Het is een weergave van toepassingsmogelijkheden en een stroomschema waarbij de lezer met ja/nee vragen geleid wordt in het maken van keuzes om zo optimaal mogelijk aan te sluiten bij de interesse, bedieningsmogelijkheid en zintuiglijke prikkelverwerking van de cliënt. Het kan eenieder, die met deze doelgroep werkt, helpen om de juiste keuzes te maken, waardoor de kans van slagen groter is. Een computerboekje is ontworpen om informatie en instructies voor de begeleiders duidelijk weer te geven, aan te kunnen passen en op te kunnen slaan in het dossier van de cliënt. We spelen voortdurend in op nieuwe ontwikkelingen. Zo biedt oogbesturing diverse mogelijkheden voor deze doelgroep. We beogen de drempel te verlagen om ICT in te zetten voor de (Z)EMB cliënten, zowel binnen onze eigen organisatie als daarbuiten. Voor de cliënt, die aangewezen is op een zintuiglijk stimulerende omgeving, wordt een nieuwe zintuiglijke activiteit toegevoegd waarbij hij/zij een actieve inbreng heeft, er sprake is van beurtgedrag, aandacht en vooral veel plezier in het ervaren van actie-reactie met muziek, film, verhaal die hij/zij leuk vindt. In plaats van passief kijken en luisteren wordt het een interactief gebeuren waardoor de alertheid verbetert en de informatie beter wordt waargenomen. Meer plezier is een betere kwaliteit van leven!!!”

Karen Sterringa is werkzaam als ergotherapeut bij SWZ op Zonhove sinds 1987. Karen is gespecialiseerd in sensorische informatieverwerking en doet hiervoor ook onderzoek bij externe cliënten. De groep cliënten met zeer ernstige beperkingen zijn voor Karen altijd een grote uitdaging geweest. Het gebruik van de computer bij deze doelgroep is iets waar zij al jaren mee bezig is en zij ziet dit als een waardevol onderdeel van een zinvol zintuiglijk stimulerend dagprogramma. Zij draagt dit binnen en buiten de organisatie uit.

Benjo Plandsoen is al 36 jaar leerkracht op de Emiliusschool en verantwoordelijk voor het ICT beleid. Speciaal bekend met computerhulpmiddelen en software voor de doelgroep cliënten met meervoudige beperkingen. Sinds een aantal jaren gedetacheerd aan Zonhove om te adviseren in technische computer- en communicatiehulpmiddelen bij het Team Communicatie Advies en het Team Computer Ondersteuning.