Geeft passief fietsen een verbetering van de doorbloeding van de onderbenen bij kinderen met een meervoudige beperking? Met deze onderzoeksvraag zijn we half oktober 2015 van start gegaan. Bewegen is goed voor allerlei fysieke aspecten van de gezondheid. De doorbloeding is er daar één van. Veel cliënten met een meervoudinge beperking hebben last van een verminderde doorbloeding, wat zich kan uiten in wintertenen. Immobiliteit is een boosdoener met vervelende klachten tot gevolg. Maar wat kunnen we doen om dit tegen te gaan? Vanuit de (para)medische dienst kwam de vraag naar voren of het gebruik van de passieve bewegingstrainers, die steeds meer binnen SWZ geplaatst worden, hierop een positief effect zouden kunnen hebben. Omdat er geen Evidence Based literatuurstudies over dit onderwerp bij onze doelgroep zijn, hebben we zelf dit onderzoek opgezet. Met extra geld beschikbaar gemaakt uit de kindzorg is het onderzoek vanuit de (kinder)fysiotherapie, in samenwerking met de AVG arts en de groepen met kinderen onder de 21 jaar, van start gegaan. Ouders van de kinderen die voor het onderzoek in aanmerking kwamen, zijn middels een toestemmingsbrief voor deelname aan het onderzoek, door ons benaderd. Tien kinderen voldeden aan de inclusiecriteria van het onderzoek. Er zijn “Theravital” bewegingstrainers aangeschaft. Een “Theravital” is een bewegingstrainer met trapondersteuning waarmee zowel actief als passief gefietst kan worden vanuit de rolstoel. De fiets detecteert of de cliënt zelf actief de beweging fietst. Zo niet, dan neemt het apparaat deze functie over. Hierdoor kunnen zelfs de meest beperkte cliënten toch bewegen. Op dit moment fietsen de deelnemers aan het onderzoek 3 á 4 keer per week een half uur gedurende een periode van 4 weken. Ondertussen worden er diverse metingen uitgevoerd om te beoordelen wat het fietsen doet met de doorbloeding. Eind december zullen de laatste metingen worden uitgevoerd en gaan we analyseren wat het passief bewegen heeft gedaan op de doorbloeding. 
Door: Mieke Wiersma, Loes Cruijsen, Gerdy Eliëns en Miriam Pelders, kinderfysiotherapeuten, SWZ, Locatie Son