Een belangrijk moment: op 23 juni organiseerde SWZ een online bijeenkomst voor omliggende straten, de gemeente en andere betrokkenen zoals de Emiliusschool, de Harlekijn en de IVN. Zij konden zich die avond beeldbellend uitspreken over hun zorgen, terwijl andere belangstellenden de sessie konden volgen via een livestream en hun vragen via de chat konden doorgeven.

Zorgen zijn er. Want bij verbouwen hoort werkverkeer. Hoe dat werkverkeer straks toegang tot ons terrein krijgt, is een lastige puzzel. Lastig, omdat aan elk scenario voor- en nadelen kleven. Iedereen tevredenstellen is echt onmogelijk. SWZ stelde zich vooral luisterend op, evenals de wethouder en de planoloog. Aan het eind van de bijeenkomst nodigde SWZ omwonenden uit om alsnog alternatieve plannen aan te reiken, in de hoop dat daar misschien toch het ei van Columbus bij zit.

Over die ideeën gaat SWZ de komende weken met omwonenden in gesprek. Uiteindelijk moet de instelling dan zelf de knoop doorhakken. En die keuze voorleggen aan de gemeente. Hoe die puzzel ook uitpakt, SWZ heeft omwonenden al wel op het hart gedrukt graag samen te willen blijven optrekken in het bouwtraject. Want samenleven als goede buren is belangrijk voor alle betrokkenen, cliënten niet in de laatste plaats. ​